nhà > Tin tức > Câu hỏi thường gặp

Bạn sẽ tham dự hội chợ để trưng bày sản phẩm của mình chứ?

2022-05-24

Q:Bạn sẽ tham dự hội chợ để trưng bày sản phẩm của mình chứ?


MỘT:Có, chúng tôi đã tham dự hội chợ, chẳng hạn như Bauma Thượng Hải.